System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 81.95.251.203:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.HttpWebRequest.GetRequestStream(TransportContext& context) at System.Net.HttpWebRequest.GetRequestStream() at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) at Dynamicweb.Solutionreporting.Report.CallReport(String InstallationChecksum, String xml) at Dynamicweb.Content.Management.Installation.Report()
Finans


Kirsten Ishøj

Finans

Hjælper dig med finansiering og styringsværktøjer 

Ishoj Consult giver din virksomhed hurtig tilgang til optimering og tilrettelæggelse inden for finansiering, risikoafdækning og likviditetsoptimering, hvor styringsværktøjer er en nødvendighed for til stadighed at være i stand til at træffe de rigtige valg, især når der opstår uro på de finansielle markeder.

 

Ishoj Consult løser opgaver som: 

Finansieringssammensætning (herunder forhandling med finansieringsinstitut)
Cash management
Afdækning af risici inden for Valuta/rente/råvarer
Trade finance
Debitorstyring
Balancereducering
Finansieringssammensætning


Din adgang til en bred kompetenceportefølje 

Med Ishøj Consult kan din virksomhed få adgang til hele min kompetenceportefølje, som jeg har erhvervet i en mellemstor dansk bank samt erfaringer fra at sidde med en treasury funktion i børsnoteret internationalt selskab.